Ο Κώστας Αναστασίου γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1963. Φοίτησε στην ιδιωτική σχολή Grammar School και μετά την στρατιωτική του θητεία ,παρακολούθησε μαθήματα λογιστικής. Κατέχει πτυχίο ΑΑΤ και CAT. Είναι μέλος του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου , μέλος του Ιnternational Ιnstitute of Ιnternal Αuditors , μέλος του Institute of Financial Accountants Μεγάλης Βρετανίας και μέλος του Ιnstitute of Financial Consultants του Καναδά.

Από τον Ιανουάριο του 1984 εργάζεται στο Συγκρότημα Ο Φιλελεύθερος . Πέρασε από όλα τα τμήματα του λογιστηρίου και σήμερα είναι ο Διευθυντής του Λογιστηρίου του Συγκροτήματος καθώς επίσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρακτορείου Διανομής Κρόνος.

Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην τήρηση λογιστικών μεθόδων και αρχείων. Είναι νυμφευμένος με την Έλλη Χρυσοστόμου και έχει ένα γιο, τον Τάσο. Επιστροφή